MỚI NHẤT

Off the record là gì?

1. “off the record” nghĩa là gì? “off” có nghĩa là tách rời, “record” có nghĩa là hồ sơ, biên bản. Vậy “tách rời hồ

Xem Thêm »
blank

A far cry from là gì?

1. “a far cry from” nghĩa là gì? “far” có nghĩa là xa, “cry” có nghĩa là tiếng kêu. Vậy “một tiếng kêu từ xa”

Xem Thêm »
blank

Join hands là gì?

1. “join hands” nghĩa là gì? “join” có nghĩa là nối liền, “hands” có nghĩa là những bàn tay. Vậy “nối liền những bàn tay”

Xem Thêm »
blank

Boys will be boys là gì?

1. “boys will be boys” nghĩa là gì? “boys” có nghĩa là những cậu bé, vậy “những cậu bé sẽ là những cậu bé” có

Xem Thêm »
blank

Jump to conclusions là gì?

1. “jump to conclusions” nghĩa là gì? “jump” có nghĩa là nhảy, “conclusions” có nghĩa là kết luận. Vậy “nhảy tới kết luận” có nghĩa

Xem Thêm »
blank

Look before you leap là gì?

1. “look before you leap” nghĩa là gì? “look” có nghĩa là nhìn, “leap” có nghĩa là nhảy. Vậy “nhìn trước khi bạn nhảy” có

Xem Thêm »